Qonsensus.

Qonsensus is een gereedschap voor groepscommunicatie. De stem van een groep. Hier kun je terecht met al je vragen. Wat Qonsensus wil is participatie. Opdat wij samen een stem kunnen worden.

I will predict; that within our lifetime, there is going to be a revolution, in some country at some point, where nobody leaves their living rooms.
–Robert Sapolsky

Van gebruikers wordt er verwacht dat u vragen beantwoordt door middel van een app. Nadat een vraag is beantwoord, krijgt men de antwoorden van de groep in een simpel overzicht te zien. De app kan op telefoon of pc geïnstalleerd worden, of allebei. De vraagstukken waarover besloten moet worden worden aan alle leden in de groep in kwestie gesteld.

Zit je in een vereniging en is het lastig iedereen bij elkaar te krijgen? Installeer Qonsensus en gebruik moderne technologie om alle leden snel en duidelijk inzicht te geven in de vragen die er spelen.

Wil je een politieke partij beginnen die haar achterban razendsnel kan raadplegen? Gebruik Qonsensus om snel en gemakkelijk van al uw leden te horen wat zij van de voorstellen vinden. Met het gebruik van moderne technology, hoeft democratie niet meer langzaam te zijn.

Gebruik consensus om inzicht te krijgen in het antwoord van meerdere mensen op een vraag. Of stel anoniem moeilijke vragen aan grote groepen mensen. Terwijl de antwoorden binnenstromen kun je zien hoe de statistieken zich ontwikkelen. Van te voren kun je filters toepassen op de groep waar je de vraag aan stelt, bijvoorbeeld of ze wel een op de Qonsensus website zijn geweest.

Samen zoeken we dan naar correlaties tussen profieleigenschappen en antwoorden. En gaan we op zoek naar cognitieve dissonantie, of te wel, uitspraken die elkaar tegenspreken.